Velg ditt språk:

Norsk Dansk English

Kjelerengjøring

Rengjøringen foregår i de områder og deler av kjelen hvor det oppstår pakking/scale, og det igjen resulterer i redusert luftmengde, økte driftstemperatur, og dermed redusert effekt.

Vann

I løpet av årene har IBKA vært involvert i rengjøring av alle typer ovner, industrielle og forbrenningskjeler i Norge, Storbritannia og Danmark.

Rengjøringen utføres i de områdene og deler av kjelen hvor det oppstår pakking/scale og støv som igjen resulterer i redusert luftstrøm, økt driftstemperatur, og dermed redusert effekt. Det kan være i de tidligere, primære og sekundære forbrenningsrom, luftforvarmere, økonomi, elektrofiltrer, vann og røykgasser.

De stadig nyutviklet kjele strukturene, økt sikkerhet for enkeltpersoner, har ført til at IBKA kontinuerlig utvikler roboter, spesielle dyser og manipulatorer til å utføre en effektiv, økonomisk, miljømessig og arbeidsmiljø trygg rengjøring.

IBKAs avløpsrensingssystem kan som en miljøfordeling knyttes til renseprosessen og sikre høy gjenvinning av prosessvann. Både et positivt økonomisk og et miljømessig perspektiv.

Rengjøring med eksplosiver

IBKA tilbyr rengjøring av kjeleprofiler med kontrollerte dynamittbrudd utført av våre utdannede eksplosjonsarbeidere - alle har de nødvendige tillatelsene og sertifikat.

Det er mange åpenbare fordeler med å bruke sprengstoff:

  • Eksplosjoner kan utføres når kjelen er i drift
  • Store økonomiske besparelser i forhold til andre konvensjonelle former for rengjøring i kjeler
  • Sprengning kan utføres under svært stramme forhold, for eksempel i rørbunter
  • IBKA kan video-dokumentere resultatet av en eksplosiv rengjøring under bruk ved hjelp av spesielt varmebestandig kamerautstyr.

IBKA har gjennom årene gjennomført sprengningsrengjøring på mer enn 25 kraftverk i Skandinavia.

 Du kan når som helst endre dine preferanser for kommunikasjon. Mer info i vår personvernerklæring.