Velg ditt språk:

Norsk Dansk English

Tankrengjøring

I mange år har tankrengjøring vært en av IBKAs viktigste spesialiteter. Etter mange oppdrag har vi opparbeidet oss en veldig god kompetanse, og betrakter oss selv som spesialister på området.

IBKA har alt utstyr til en komplett tankrengjøring: Høytrykksanlegg, tankvasker, Bull-worker og håndholdt utstyr. Vi har slam- og tørrstoffsugere, ADR og ATEX godkjente til transport av produkter. IBKA råder over sandvaskeutstyr og alle former for sikkerhets- og miljøutstyr.

IBKA tilbyr totalløsninger, f.eks. etterbehandling av overfalter med sandblåsing, priming og maling i samarbeid med våre godkjente leverandører.

Ved rensing av store oljetanker, er det en del avfall, slik som oljeslam, rustlag og mange andre forurensinger. Denne typen miljøfarlig avfall, inkludert prosessvann, kan IBKA transportere og levere på godkjente mottaksanlegg.

IBKA kan, med våre dekanter-anlegg, tilby å separere avfall i to faser (olje/vann og fast avfall) slik at deponeringsutgiftene minimeres.

Vi følger alle sikkerhets- og miljøkrav når alle oppgavene utføres.Du kan når som helst endre dine preferanser for kommunikasjon. Mer info i vår personvernerklæring.