IBKA Norge AS investerer i Mortens Rørinspeksjon AS

Sommeren 2018 ble eierne bak Mortens Rørinspeksjon AS (MRI), og representanter fra IBKA Norge AS, et heleid selskap i Norsk Gjenvinning-konsernet, enige om et spennende og fremtidsrettet samarbeid.

Etter en kort due diligence og møter som har resultert i gode felles intensjoner om samarbeid er partene blitt enige, og fra og med 1.10.2018 vil IBKA Norge AS være majoritetseier i Mortens Rørinspeksjon AS, og selskapet Eivind Koch Rørinspeksjon AS vil gå inn som et heleiet datterselskap av MRI.

Eivind Koch Rørinspeksjon AS var et av de første selskapene i Norge som utførte kommersiell rørinspeksjon med profesjonelt utstyr. Selskapet har siden etableringen i 1972 vært en solid og fast leverandør av inspeksjonstjenester. Fra og med 1.10.18 vil selskapet operere som et datterselskap under MRI, og vil med dette komplettere tjenestetilbudet på rørinspeksjon i MRI for stort sett hele Østlandet.

- Dette synes vi er spennende og noe som vil gi driften i Eivind Kock Rørinspeksjon AS en god forutsigbarhet for fremtiden, uttrykker Mette Whist Nordhus, daglig leder i Eivind Koch Rørinspeksjon AS. - Vi kjenner MRI godt, og har stor respekt og tillit til deres måte å drive på i denne bransjen. Jeg tror vi kommer til å utvikle et godt felles samarbeid.

Dette gjør at Mortens Rørinspeksjon AS vil gå inn som en del av konsernet Norsk Gjenvinning AS, men vil fortsatt beholde sin lokale tilknytning, med lokalt deleierskap, og forankring. Eivind Koch Rørinspeksjon AS, vil også operere som vanlig, med sin lokasjon på Lillestrøm og sitt solide navn og varemerke. Slik vil mye i driften fortsette som før, men partene tror at samarbeid og felles eierskap vil styrke driften og mulighetene fremover.

-Vi tror dette blir et spennende samarbeid, uttrykker daglig leder og grunnlegger av MRI, Morten Trevland. - Sammen med IBKA/Norsk Gjenvinning, og alle de dyktige medarbeiderne i Eivind Koch Rørinspeksjon AS vil vi være godt rustet for fremtiden, og få et stort nedslagsfelt.

Frederic Kristoffersen i Pancom Investments AS er styreleder i MRI, og har representert majoritetseier i forhandlingene. Jarle Hansen fra IBKA Norge AS har ledet arbeidet og koordinert avtalene som nå er på plass. De uttrykker begge tilfredsstillelse med arbeidet som er gjennomført og har tro på at IBKA og MRI sammen skal bygge et spennende selskap med et variert tilbud til bransjen.

 

Lysaker, 28.09.18