Velg ditt språk:

Norsk Dansk English

Tjenester

Vi er spesialister på høytrykksanlegg, hotwater-anlegg og suging av tørre masser.

Ved hjelp av våre ADR-godkjente tørr/våt-støvsugere - såkalte supersugere - er vi i stand til å suge opp og fjerne de fleste former for våte og tørre masser. Dette kan være alt fra bygningsavfall til flytende kjemiske produkter.

Varmevekslere

IBKA rengjør alle former for røroppbyggede enheter innenfor raffinerier, kraftverk, kraft/varmeverker og alle former for prosessutstyr hos industrivirksomheter.

Tankrengjøring

I mange år har tankrens vært en av IBKAs viktigste spesialiteter. Etter mange oppdrag har vi opparbeidet oss en veldig god kompetanse, og betrakter oss selv som spesialister på området.

Tårnspyling

Med IBKA’s nye automatiske tårn-spyle utstyr, samt en nyutviklet teknologi for rengjøring av produksjons søyler og lignende utstyr, og for oppnå maksimal effekt for beskyttelse av mennesker og miljø.

Kraftverk

IBKA har ved kraftvarmeproduksjonen utført alle typer oppgaver der det har vært behov for rengjøring, trykkvasking, drenering, sug, flytting, mammutsuging, generell rengjøring, dykkerassistanse, vannrensing m.m.

Kjelerengjøring

Rengjøringen foregår i de områder og deler av kjelen hvor det oppstår pakking/scale, og det igjen resulterer i redusert luftmengde, økte driftstemperatur, og dermed redusert effekt.

Supersuger

IBKAs tørr/våt støvsugere - såkalte supersugere - kan brukes der spesialhjelp er nødvendig. Vi tilbyr denne tjenesten på alle områder innen industri og byggesektoren.

Skorsteinsrens

Soten og svovelpartikler som gradvis danner seg i skorsteinene, og blir regelmessig sluppet ut sammen med avgassene og da spredt over de omkringliggende områder.

Rengjøring av rør

Med bruk av avanserte teknikker og spesialdesignet verktøy som Retofan tube cleaner og automatisk to-slange pistoler, utfører IBKA rekke spesielle rengjøring av rørsystemer som er tette.

Containerrengjøring med Bullworker

Bullworker er det siste innen IBKAs tankrengjøring, som med sin oppbygging og elipseformete rotasjon rengjør alle områder av tankveggene.

Ultrahøytrykk

Med IBKAs spesielle Ultra High Pressure System med opptil 3000 bar, er det bare fantasien som begrenser oppgavene som kan løses.

Betongrenovering og hydrotermisk nedbrytning

Med IBKA's Aqua-cutter kan man forsiktig og effektivt fjerne betongskader på både horisontale og vertikale flater - fra broer, brodekk, kolonner, gulv, tak, vegger, etc.

Overflaterengjøring

Rotorspyleren - populært kalt gressklipperen - har gitt økte muligheter for at vi raskere, enklere og miljøvennlig løser ulike serviceoppgaver innen overflaterengjøring.

Total Waste Management

Som en del av Norsk Gjenvinning-konsernet tilbyr IBKA en totalløsning for avfallshåndtering. Det betyr at du kun trenger én leverandør for å få dekket bedriftens behov for avfallsløsninger.