Velg ditt språk:

Norsk Dansk English Svenska

IBKA-bloggen

Følg med på vår blogg der vi gir deg gode råd og tips.

Driver du bilverksted eller vaskehall? Husk at avfallet fra oljeutskilleren er miljøfarlig!

15.05.2020Jan Erling Ødegård
Alle som driver bilverksted eller vaskehall er pålagt å innstallere godkjent oljeutskiller for at ikke oljeavfallet skal komme ut i avløpsnettet og videre ut i naturen. Oljeavfall og slam som tømmes fra oljeutskilleren er klassifisert som farlig avfall og skal behandles etter strenge regler.

Skadebegrensning ved flom- hva kan du gjøre selv?

06.05.2020Jan Erling Ødegård, Driftsleder KT
Snøsmeltingen i gang, og det er i tillegg meldt store nedbørmengder. Som følge av dette er det meldt om flom- og jordskredfare i store deler av landet. Det finnes tiltak du kan gjøre i forkant, under og etter flommen for å begrense skaderisikoen.

Slik får du kontroll på tømming av fettutskilleren

02.03.2020Truls Vad Fjeldberg
Frityrolje og annet fett kan forårsake store problemer i det kommunale avløpsnettet dersom fettutskilleren ikke tømmes regelmessig.