Velg ditt språk:

Norsk Dansk English Svenska

IBKA-bloggen

Følg med på vår blogg der vi gir deg gode råd og tips.

Tette eller frosne rør?

11.02.2021Administrator
Hvorvidt rørene er tette eller om de har fryst er ikke lett å avgjøre selv. Rør kan gå tette av utallige årsaker, men at rørene fryser skjer oftest ved kraftige temperaturendringer. Enten ved at det går fra mildvær til kulde, men det skjer like ofte ved overgang fra kulde til mildvær. Rør som inneholder væske, typisk vannrør og avløpsrør er de rørene i huset som står i fare for å fryse i kuldeperioder.

Omvendt Julenisse, et tiltak verdt sin vekt i gull!

11.12.2020Administrator
Omvendt Julenisse hjelper vanskeligstilte barnefamilier som trenger litt ekstra til jul. Både i form av mat og gaver. Nå som mange er permittert og har hatt krevende måneder så er behovet enda større i vår region.

Driver du bilverksted eller vaskehall? Husk at avfallet fra oljeutskilleren er miljøfarlig!

15.05.2020Jan Erling Ødegård
Alle som driver bilverksted eller vaskehall er pålagt å innstallere godkjent oljeutskiller for at ikke oljeavfallet skal komme ut i avløpsnettet og videre ut i naturen. Oljeavfall og slam som tømmes fra oljeutskilleren er klassifisert som farlig avfall og skal behandles etter strenge regler.

Skadebegrensning ved flom- hva kan du gjøre selv?

06.05.2020Jan Erling Ødegård, Driftsleder KT
Snøsmeltingen i gang, og det er i tillegg meldt store nedbørmengder. Som følge av dette er det meldt om flom- og jordskredfare i store deler av landet. Det finnes tiltak du kan gjøre i forkant, under og etter flommen for å begrense skaderisikoen.

Slik får du kontroll på tømming av fettutskilleren

02.03.2020Truls Vad Fjeldberg
Frityrolje og annet fett kan forårsake store problemer i det kommunale avløpsnettet dersom fettutskilleren ikke tømmes regelmessig.