Nye nettsider lansert

IBKA i Danmark og Storbritannia med nytt og friskt utseende på oppgraderte nettsider.

IBKA Norge lanserte nye nettsider og ny visuell profil i slutten av mars, og i tråd med planen, ble det i dag lansert nye sider for datterselskapene i Danmark og Storbritannia.

- Vi er glade for å lansere løsninger som er tilpasset det moderne informasjonssamfunnet vi lever i, og ikke minst det å være mer synlig ovenfor vårt marked i Europa, sier Henrik Lorentsen Bøgeskov og Trevor Moss, som er Country Managers i henholdsvis Danmark og UK.

Ny layout, økt funksjonalitet og forbedret brukergrensesnitt gjør at vi forventer ytterligere trafikk på våre websider samt sosiale medier fremover.

Besøk IBKAs danske nettsider og IBKAs britiske nettsider.