Omvendt Julenisse, et tiltak verdt sin vekt i gull!

Omvendt Julenisse hjelper vanskeligstilte barnefamilier som trenger litt ekstra til jul. Både i form av mat og gaver. Nå som mange er permittert og har hatt krevende måneder så er behovet enda større i vår region.

I 2012 startet Runar Abrahamsen, i samarbeid med Thor Johan Andersen, Egil Holte, Emil Sølyst og Hanne Håkonsen - et prosjekt som fikk navnet Omvendt Julenisse.
I løpet av denne tiden har folk engasjert seg positivt og Omvendt Julenisse er i dag et samfunn av hjelpere.

For å støtte opp om lokalsamfunnet og bidra der vi kan har vi i IBKA har valgt å delta i denne dugnaden.
De ansatte har bidratt med mange flotte gaver, og selskapet har bidratt med sin del.
Alle gaver er nå overlevert, og vi håper at dette gjør at noen foreldre kan gå inn i julen med en bedre følelse og at barna får noe å glede seg over i julen og i året som kommer.

 

Vi håper at alle som har mulighet gir et bidrag til dette fantastiske tiltaket!
Ønsker du å bidra, eller har du behov for litt ekstra hjelp denne julen så kan du lese mer her:

https://www.omvendtiulenisse.com/