Skadebegrensning ved flom- hva kan du gjøre selv?

Snøsmeltingen i gang, og det er i tillegg meldt store nedbørmengder. Som følge av dette er det meldt om flom- og jordskredfare i store deler av landet.
Det finnes tiltak du kan gjøre i forkant, under og etter flommen for å begrense skaderisikoen.

Før:

 • Følg med på oppdaterte sanntidsdata og prognoser på varsom.no og værtjenesten yr.no.
 • Følg med på nyhetssendinger og meldinger fra lokale myndigheter (kommune og fylkesmannens websider). Ved stor hendelse kan det bli iverksatt tiltak fra myndighetene.
 • Abonner på flom- og jordskredvarsel på varsom.no. Det er gratis og fleksibelt.
 • kriseinfo.no samler informasjon i kriseperioder.

 

 • Rens takrenner, kil- og gradrenner, avløpsrør og utvendige sluk og drenrister, men gå ikke opp på taket mens uværet herjer. Fang i stedet opp vann i bøtter eller lignende.
 • Sikre og flytte verdier bort fra utsatte steder (bil, campingvogn, båt, løse gjenstander i hagen).
 • Er det fare for at vann kan komme inn i kjeller, garasje, første etasje, bør gjenstander flyttes opp fra gulvet.
 • Hold dører og vinduer til kjeller lukket. Dekk til med sandsekker om nødvendig.

 

 • Sjekk avløpsveier som kummer, stikkrenner etc, og fjern det som hindrer vannet i å renne fritt (snø, is, løv, søppel ol).
 • Finn ut hvor vannet selv vil gå, det vil alltid gå til det laveste punktet.
 • Alle kan bidra for at bekker, veigrøfter, kulverter, rister er åpne og ikke går tett. Fjern store kvister, gjenstander, grus og sand, is og snø som kan hindre vannet i å renne fritt.
 • Lag dreneringskanaler.

 

Under:

 • Sjekk kjeller og loft for vanninntrengning – prøv å tette midlertidig hvis du ser at vann trenger inn.
 • Ved stor vanninntrengning, bør vannet pumpes/suges ut kontinuerlig.
 • Steng strømmen for etasjen det kommer inn vann (ta sikringen).
 • Kjør forsiktig – mye regn gir dårlig sikt og øker muligheten for vannplaning.
 • Ikke kjør bilen på oversvømmede veier, det kan lett gi motorstopp.

 

Etter:

 • Sjekk om vann har trengt inn i boligen.
 • Om du finner lekkasjer, prøv å fjerne vann og tette midlertidig.
 • Ved inntrengning av store vannmengder kan et være nødvendig å kontakte en profesjonell aktør for utsuging. Dette bør gjøres ved første anledning for å unngå mugg og råteskader.

 

Kontakt oss