Velg ditt språk:

Norsk Dansk English Svenska

Gass- og oljeraffineri

IBKA er spesialist på rengjøringsoppgaver som foregår inne på gass- og oljeraffinerier.

Vi har lang erfaring med HMS-regelverk og øvrige prosedyrer som er aktuelle på denne typen anlegg. Vi har også nødvendige sertifiseringer for å utføre oppdraget. I tillegg har vi både kompetanse og nødvendig erfaring med håndtering av farlig avfall som oppstår som er et resultat av både rensing og rengjøring.

Tjenester

 • Høytrykksspyling av varmevekslere, tårn, drumer og rør
 • Mindre oppdrag med bruk av høytrykksspyling som for eksempel rengjøring av oljesøl og rengjøring av stillas
 • Tankrengjøring
 • Oppdrag med ADR-sugebil, som tømming av tanker og skimming av olje i basseng
 • Oppdrag med supersuger for oppsuging av både oljeforurensede tunge masser, tørre masser og våte masser/væsker
 • Katalysatorbytte
 • Linewalk-oppdrag som innebærer at en operatør går rundt hele raffineriet og ser etter lekkasjer etter en inspeksjonsplan
 • Bistand ved mottak av adjektiver, tilsetninger i produktene
 • Drenering av vanntanker som for eksempel flytetak for vann
 • Fjerning av søl og rengjøring på kaier og pirer
 • Bistand ved trykktesting av rør og beholdere
 • Tømming av septik og spyling av tette kloakkrør
 • Pumping av diverse stoffer med lobepumpe
 • Sammenpressing av bioslam og Dafslam med filterpresse

 

Tankanlegg

En rekke industrier har tanker eller andre lagringsrom som krever rengjøring og vedlikehold med jevne mellomrom. Vi har opparbeidet høy kompetanse og betrakter oss nå som spesialister på området. Vi kan mobilisere personell over hele Skandinavia og Nord-Europa, og vi har alt vi trenger for å kunne løse oppdrag raskt og effektivt.

Rengjøringsmetoder:

Rengjøringsmetode velges etter hva som er hensiktsmessig i det enkelte prosjekt, og det er tett dialog mellom kunden og våre prosjektledere. Av sikkerhetsmessige hensyn foretrekker IBKA at rengjøringen skjer uten entring av personell. Vi har følgende måter å gjøre det på:

 • No Entry-rengjøring med sirkulasjonspumper
 • Spyling med fjernstyrte vannkanoner
 • Beltegående robot
 • 3D-spyling
 • Manuell rengjøring