Velg ditt språk:

Norsk Dansk English Svenska

Kjemisk prosessindustri

IBKA er spesialist på rengjøringsoppgaver for kjemisk prosessindustri.

Vi har lang erfaring med HMS-regelverk og øvrige prosedyrer som er aktuelle på denne typen anlegg. Vi har også nødvendige sertifiseringer for å utføre oppdraget. I hovedsak handler det om rengjøring av tanker, kolonner, varmevekslere og rørsystemer. Vi skifter også katalysatormasser og tørkemasser og utfører NO ENTRY-rengjøring av tanker. Basert på oppdragets karakter, bruker vi ulike metoder for rengjøring.

Vi har lang erfaring med håndtering av farlig avfall som oppstår som er et resultat av rensing og rengjøring.

Tjenester og rengjøringsmetoder

  • Høytrykksspyling opp til 3000 bar brukes ved innvendig og utvendig spyling av varmevekslere, spyling av rørsystemer, innvendig spyling av tanker og kolonner med robot, spyling av overflater for å fjerne maling og belegg og oppsuging av tørre og våte masser med sugebil
  • Kjemisk rengjøring av varmevekslere og vannbårne systemer for fjerning av gro og diverse belegg
  • Tørrisblåsing for fjerning av olje, tjære og diverse belegg fra overflater
  • NO ENTRY-tankrengjøring er en rengjøringsmetode som er basert på at personell ikke behøver å gå inn i tanken. All rengjøring blir utføres med fjernstyrte spyleroboter