Fusjon mellom NG Høyvatek og IBKA Norge AS

Fra 01.10.22 fusjonerer NG Høyvatek med IBKA Norge AS. IBKA Norge AS og NG Høyvatek er begge eid av Norsk Gjenvinning-konsernet, begge selskapene leverer tjenester innenfor vann- og avløp, inspeksjoner, håndtering av flytende farlig avfall og annen industriell rengjøring.

IBKA Norge AS utvikler seg videre som en ledende leverandør av tjenester tilpasset våre kundegrupper og deres geografiske beliggenhet. Vi tar viktigheten av å kunne være til stede på hasteoppdrag innen kort tid på største alvor, og det legges derfor nå til rette for dette i et enda større område.

IBKA Norge AS vil etter fusjonen levere en større bredde av tjenester med større flåte, utstyr og kompetanse i Vestold og Telemark, Viken og Oslo.