IBKA bistår med oppsuging av brannvann

Da det oppstod brann hos Stena Recycling mandag 23. november i 17:00-tiden ble IBKA bedt om å sikre at slukkevannet ikke havnet i fjorden.

I samarbeid med flere andre aktører startet arbeidet med å suge opp vann fra slukningsarbeidet som pågikk. Det var snakk om store mengder vann som kunne vært en miljøbelastning hadde det ikke blitt fanget opp.

Fra politiet mottok beskjeden, til IBKA var på plass for å bistå, gikk det omtrent en time før de var på pletten med fem sugebiler. Disse gikk deretter ustanselig gjennom natten og tirsdagen, med vaktskifte tirsdag morgen.

Samspill internt
Slike oppdrag krever rask håndtering og store ressurser for å levere det som er nødvendig. Kjørekontoret spilte dermed en viktig rolle i arbeidet og har siden brannen oppstod re-dirigert alt tilgjengelig mannskap for å tilfredsstille behovet så lenge det er nødvendig.

Eksternt samarbeid med et felles mål
Både kommunen og andre aktører har også deltatt i arbeidet og kjørt biler med samme formål – sikre vannmassene fra slukningsarbeidet. Da muligheten for at vannet innhold brannskum og tungmetaller var tilstede, var det viktig at dette håndteres på riktig måte. Vannet leveres derfor hos Norsk Spesialolje i Bamble.

På det mest hektiske ble det kjørt bort ca. 50m3 ved vann i timen.  I arbeidet var det tett oppfølging fra HMS og det ble gjort risikovurderinger kontinuerlig for å sikre operatører og trygg gjennomføring av arbeidene. 

Når den akutte faren er over, og slukningsarbeidene er gjennomført, vil den videre jobben innebære opprydding og tømming av sluk.