IBKA er i høy beredskap i forbindelse med Koronarisiko

IBKA er i høy beredskap i forbindelse med Koronarisiko, og for tiden arbeider vi med full kapasitet. IBKA utfører kritiske samfunnsoppgaver. Vi tar situasjonen som nå utvikler seg på største alvor og vårt hovedmål er å sikre at vi har friske og trygge medarbeidere som kan møte våre kunder på en god og trygg måte fremover.

Det ble tidlig nedsatt en beredskapsgruppe i Norsk Gjenvinning konsernet og lokalt i IBKA for å følge med på utviklingen og for fortløpende vurdere og implementere egnede risikoreduserende tiltak. Tiltakene som iverksettes gjøres i tett samarbeid med våre operative avdelinger for å sikre løsninger som fungerer lokalt, da dette varierer fra sted til sted og avdeling til avdeling.

Alle våre avdelinger har de to foregående ukene risikovurdert sitt arbeid i forhold til situasjonen. Basert på dette har vi utarbeidet og iverksatt beredskapsplaner som løpende tilpasses situasjonen. Vår ambisjon er å i størst mulig grad opprettholde tjenestetilbudet til våre kunder. Vi ber om at kunder og samarbeidspartnere tar sine forholdsregler. Dette er en felles dugnad alle må bidra til for å minimere de samfunnsmessige utfordringene vi nå står overfor.

Har du spørsmål, ta kontakt med din kontaktperson, eller direkte på telefon (+47) 69 70 97 40.