IBKA med spesialoppdrag for Molde Brannvesen

Fredag 24. august veltet en semitrailer på Fursetfjellet mellom Kristiansund og Molde. IBKA kom til unnsetning på kort varsel for å rydde opp malingforurenset masse.

IBKA ble kontaktet av Molde Brannvesen like før kl. 12 forrige fredag med beskjed om en veltet semitrailer, lastet med blant annet maling. Lekkasjen oppsto når redningstjenesten prøvde å dra traileren opp fra grøfta. Etter en knapp time var IBKA på plass og tok en kjapp befaring med brannvesenet på stedet og satte øyeblikkelig i gang med oppsuging og spyling av malingsforurenset masse.

Jobben startet med å få samlet opp mest mulig maling som hadde festet seg til småplanter og jord. Dette ble samlet opp for hånd i plastposer og tatt med tilbake til IBKA. Grunnet sterkt regn ble operatøren nødt til å «lage» seg små demninger i grøften for å rekke å rengjøre jord/grus før vannet tok med seg malingen videre.

IBKA brukte rundt 3 timer for å rengjøre og samle opp mest mulig av lekkasjen. Det kom også et ønske fra brannvesenet om å få vasket veien for løs grus fra bergingsaksjonen.