Jon Volden går til IBKA

Vi styrker organisasjonen med ny leder for avfall og miljø.

Utvidelsen er et ledd i IBKA`s strategi på å forvalte mer av de avfallsressursene som vi er i kontakt med, tilføre organisasjonen økt kompetanse samt øke muligheter for optimalisert håndtering av avfall.

Jon Volden (45) tiltrer stillingen som leder for avfall og miljø i IBKA den 1. juni 2018. Jon har doktorgrad i kjemi fra UIO, er bosatt på Langhus og vil ha sitt arbeidsted på Lysaker. Volden kommer fra stillingen som produksjonssjef for Norsk Gjenvinning m3 AS, og har tidligere innehatt flere nøkkelposisjoner i miljøbedriften NOAH AS.

Besøk Jon Volden sin LinkedIn-profil her.