Kontrakt med RIR IKS

IBKA Norge avd Kristiansund har nylig sikret seg en kontrakt med RIR IKS på innsamling av farlig avfall fra gjenvinningsstasjoner. 

Kontrakten har oppstart 01.06.18 og varer til 31.12.20.

Toppbilde: Etter lossing av papp hos Logistikk & Baseservice AS