Økende aktivitet på Mongstad

IBKA og NG sitt anlegg på Mongstad Base fylles gradvis opp med ulike typer aktiviteter.

Det 22 mål store anlegget har i perioder stått mer eller mindre tomt, men som bildene viser er det nå aktivitet igjen i flere av hallene.

- Etterspørselen øker og det virker som markedet ønsker oss velkommen igjen, kan driftsleder Thomas Løvik fortelle. Samtidig presiserer han at de veldig gjerne vil ha flere jobber, og oppfordrer alle til å ta kontakt dersom deres virkomhet har behov for IBKAs tjenester.