Velg ditt språk:

Norsk Dansk English Svenska

Bestill sanering av oljetank

Fra 1. januar 2020 er det forbudt å bruke mineralolje til oppvarming. Det betyr at alle som har en oljetank nedgravd i hagen enten må gå over til fossilfri fyring eller sanere tanken.

Les om hva vi gjør når vi sanerer ›
Opplysninger om kontaktperson

Du kan når som helst endre dine preferanser for kommunikasjon. Mer info i vår personvernerklæring.Hva gjør vi når vi sanerer?

Å sanere innebærer at oljetanken tømmes, renses og sertifiseres som gassfri. Deretter må tanken enten fraktes til et eget mottak for gjenvinning eller bli liggende igjen på egen eiendom mot at den fylles med pukk.

Tømming av tanken for overgang til fossilfri fyring
Dersom du ønsker å gå over til fossilfri fyring, for eksempel med bioolje, trenger du kun å tømme og rense tanken for eksisterende olje. Det er et enkelt og raskt alternativ for utfasing av fossilbasert olje.

Sanering av tank og frakt til mottak
Dersom du ikke lenger ønsker noen form for oljebasert fyring, krever en del kommuner at ubrukte tanker skal fjernes. Du kan selv grave frem tanken, så tar vi ansvaret for å tømme, rense, gassfrisertifisere og transportere oljetanken til godkjent mottak.

Transport av oljefyr til mottak
Vi kan også hjelpe deg med å transportere selve oljefyren til et godkjent mottak. Du må selv sørge for at den blir koblet fra og plassert et sted hvor en kranbil enkelt kan flytte den over på et lasteplan.

 

Sanering av oljetank og fylling med pukk (krever tillatelse)  
Hvis tanken av ulike årsaker er vanskelig å grave frem, kan man søke kommunen om at den blir liggende mot at den fylles med pukk. Da kan vi ta ansvaret for å tømme, rense, gassfrisertifisere og gjenfylle tanken. Vær oppmerksom på at tillatelse fra kommunen må foreligge før vi kan starte arbeidet.

Vi sanerer tanken – du frakter til godkjent mottak
Har du mulighet for å ta ansvar for bortkjøring selv, kan vi i stedet hjelpe deg med å tømme, rense og gassfrisertifisere tanken. Det er imidlertid veldig viktig å merke seg at sertifiseringen i henhold til lov kun gjelder i 24 timer, så tanken må flyttes umiddelbart etter at vi er ferdige med vår jobb.

Ta kontakt
Ta kontakt med oss så ser vi på hva som er den beste løsningen for din bolig. Du får også et uforpliktende tilbud på det vi blir enige om før vi starter opp.