Velg ditt språk:

Norsk Dansk English Svenska

Sanering av oljetanker

Fra 2020 er det forbudt å bruke mineralolje til oppvarming av bygninger. De som ønsker å benytte denne varmeløsningen videre, må gå over til fossilfri oljefyring.

I tillegg er det viktig å være klar over at Forurensningsloven legger ansvaret for eventuell forurensning på eieren av oljetanken. Har du en oljetank som ikke lenger er i bruk, krever mange kommuner at den skal fjernes. I enkelte tilfeller kan tanken fylles igjen, men dette krever spesialtillatelse.

Ta kontakt med kommunen der du bor dersom du er usikker på om du har en oljetank på tomta di. Kommunen skal ha en oversikt over alle nedgravde tanker. Deretter kan du overlate oljetanken og oljefyren din til fagfolk i IBKA.

Les på vår bestillingsside hva vi gjør når vi sanerer ›

Kontaktperson

Jan Ødegaard
jan.odegaard@ibka.no
+47 69 70 97 40


Tørr- og våtsuging​

Tømming av oljeutskillere

Olje regnes som farlig avfall, og skal tømmes minst en gang årlig, oftere ved behov.

Tømming av sandfang/kummer

Sandfang/kummer må jevnlig tømmes for jord, sand og grus (slam).

Tømming av fettutskillere

Fettutskilleren må tømmes jevnlig for å unngå at rør og avløp blir tett.

Tømming av septiktanker

Septiktanker må tømmes jevnlig for å unngå at kloakk lekker ut i naturen.

Sanering av oljetanker

Gamle oljetanker som ikke skal brukes til fossilfri oljefyring må saneres.

Oppsuging av tørre masser

Tørre masser (f.eks. stubbloftsleire, grus, pukk og subbus) kan både suges opp og blåses.

Blåsing av tørre masser

Tørre masser (f.eks. stubbloftsleire, grus, pukk og subbus) kan både suges opp og blåses.