Nyvunnet kontrakt med Porsgrunn kommune

IBKA Norge har nylig sikret seg en kontrakt med Porsgrunn kommune på transport og innsamling av slam.

Porsgrunn kommune ha ca. 36.000 innbyggere og ca 3.500 ansatte, noe som gjør Porsgrunn kommune til en av Telemarks største arbeidsplasser. 

 
IBKA skal, på oppdrag av Porsgrunn kommune fra den 13/05-20, utføre transport og innsamling av slam fra slamavskillere, septiktanker, tette tanker, minirenseanlegg og toaletter i skjærgården. Dette gjelder alle typer tanker, rutinemessig og adhoc.

Driftsleder Jan Erling Ødegård gleder seg over den nyvunne kontrakten, og ser frem til å utføre det IBKA gjør best, nemlig førsteklasses service med høyt faglig nivå.

 Les mer om tømming av septik