Velg ditt språk:

Norsk Dansk English Svenska

Tømming av septiktanker

Ingen ønsker en full septiktank! En rask og effektiv løsning på problemet er selvfølgelig svært viktig.

Som regel er tømming og håndtering av septik en kommunal oppgave, enten det er snakk om offentlig avløpsnett eller en privat, lukket tank. For fritidsboliger ligger ansvaret for anskaffelse, vedlikehold og tømming på den enkelte beboer.

IBKA har avtale med flere kommuner om jevnlig tømming av lukkede septiktanker, og betalingen dekkes av renovasjonsgebyret. I tilfeller med stor belastning eller feil på rør, kan ekstratømming være påkrevd. Da kan IBKA bistå på kort varsel.

Dersom det gjelder flere tjenester, kryss ut de det gjelder
Ønsker du å sanere en oljetank?

Gå til en egen side for info og bestilling


Du kan når som helst endre dine preferanser for kommunikasjon. Mer info i vår personvernerklæring.
Tørr- og våtsuging​

Tømming av oljeutskillere

Olje regnes som farlig avfall, og skal tømmes minst en gang årlig, oftere ved behov.

Tømming av sandfang/kummer

Sandfang/kummer må jevnlig tømmes for jord, sand og grus (slam).

Tømming av fettutskillere

Fettutskilleren må tømmes jevnlig for å unngå at rør og avløp blir tett.

Tømming av septiktanker

Septiktanker må tømmes jevnlig for å unngå at kloakk lekker ut i naturen.

Sanering av oljetanker

Gamle oljetanker som ikke skal brukes til fossilfri oljefyring må saneres.

Oppsuging av tørre masser

Tørre masser (f.eks. stubbloftsleire, grus, pukk og subbus) kan både suges opp og blåses.

Blåsing av tørre masser

Tørre masser (f.eks. stubbloftsleire, grus, pukk og subbus) kan både suges opp og blåses.