Driver du bilverksted eller vaskehall? Husk at avfallet fra oljeutskilleren er miljøfarlig!

Alle som driver bilverksted eller vaskehall er pålagt å innstallere godkjent oljeutskiller for at ikke oljeavfallet skal komme ut i avløpsnettet og videre ut i naturen. Oljeavfall og slam som tømmes fra oljeutskilleren er klassifisert som farlig avfall og skal behandles etter strenge regler.

Farlig avfall

Oljeavfall og slam fra oljeutskilleren er klassifisert som farlig avfall. Ifølge avfallsforskriften er det “avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.” Farlig avfall skal dermed håndteres etter helt egne forskrifter og prosedyrer for å sikre at ikke noe havner i naturen. Det lønner seg aldri å velge lettvinte løsninger for håndtering av farlig avfall, og konsekvensene ved ikke å følge regelverket kan bli store.

Tøm oljeutskilleren ofte for å unngå utslipp og bøter

Forurensningsloven stiller krav om at oljeutskilleren skal tømmes minimum én gang i året, men for å være helt sikker på å unngå utslipp, bør den tømmes før tanken når 80 % av kapasiteten. Kommunene har egne forskrifter for tømming av oljeutskillere. De kommunale tømmekravene kan variere, og det er viktig å sjekke hva som gjelder for din kommune. Dersom du ikke kan dokumentere tømming og vedlikehold i tråd med forskriftene, vanker det bøter. Du kan også risikere at kommunen vil kreve å få dekket kostnader ved miljøskader eller opprydning etter utslipp.

Over 20 års erfaring

IBKA har over 20 års erfaring med tømming og vedlikehold av oljeutskillere. Vi har like lang erfaring med av håndtering av farlig avfall, og vi leverer til egne sikre mottak som sørger for forskriftsmessig behandling.

Vi kan ta hele ansvaret for tømming, analysering og rapportering, og vi utfører alle oppdrag etter de krav som er angitt for den enkelte kommune. Vi tømmer og rengjør med vann, i tillegg til at vi tar flere analyser og måler temperaturen på utløpsvannet. Alle aktiviteter dokumenteres underveis. Med fullmakt fra deg som kunde, kan vi også deklarere avfallet for transport og levering til mottak for farlig avfall.
Vi fyller også ut en tilstandsrapport for oljeutskilleren som sendes til kommunen. Prøver som tas underveis sendes til et laboratorium og analysesvarene får du sammen med fakturaen.

IBKA er sertifisert med ISO 14001, 9001 og 18001.

Kontakt ossDu kan når som helst endre dine preferanser for kommunikasjon. Mer info i vår personvernerklæring.