Velg ditt språk:

Norsk Dansk English Svenska

Tømming av fettutskillere

Dersom fettutskilleren ikke tømmes jevnlig, vil rør og avløp tette seg. Resultatet blir driftsstans og store kostnader med staking og reparasjoner.

I mange tilfeller vil også kommunen kreve å få dekket kostnader tilknyttet eventuelle skader på det kommunale avløpsnettet.

Overordnet krav om tømmehyppighet, fastsatt i NS EN 1825, pålegger tømming av fettutskilleren når 15 % av det totale våtvolumet utgjør fett. Utover det, gjelder kommunale forskrifter for tømming. Siden tømmekravet kan variere fra ingen krav om fast tømming til krav om tømming hver måned, er det viktig å sjekke hva som gjelder for din kommune.

IBKA kan tilby fast tømming og kontroll i rutekjøring til fast pris og leverer dette til godkjent behandlingsanlegg.

 Du kan når som helst endre dine preferanser for kommunikasjon. Mer info i vår personvernerklæring.


Tørr- og våtsuging​

Tømming av oljeutskillere

Olje regnes som farlig avfall, og skal tømmes minst en gang årlig, oftere ved behov.

Tømming av sandfang/kummer

Sandfang/kummer må jevnlig tømmes for jord, sand og grus (slam).

Tømming av fettutskillere

Fettutskilleren må tømmes jevnlig for å unngå at rør og avløp blir tett.

Tømming av septiktanker

Septiktanker må tømmes jevnlig for å unngå at kloakk lekker ut i naturen.

Sanering av oljetanker

Gamle oljetanker som ikke skal brukes til fossilfri oljefyring må saneres.

Oppsuging av tørre masser

Tørre masser (f.eks. stubbloftsleire, grus, pukk og subbus) kan både suges opp og blåses.

Blåsing av tørre masser

Tørre masser (f.eks. stubbloftsleire, grus, pukk og subbus) kan både suges opp og blåses.