Velg ditt språk:

Norsk Dansk English Svenska

Tømming av oljeutskillere

Ved tømming av oljeutskillere dokumenterer vi hva som blir gjort med oljeutskilleren etter faste kontrollpunkter, samtidig som vi foretar en visuell inspeksjon.

Oljeholdig vann og slam registreres på hvert sitt deklarasjonsskjema. Avfallet leveres på egne sikre mottak for farlig avfall, som sikrer forskriftsmessig håndtering.

Krav til rapportering kan variere fra kommune til kommune. Vi bistår med nødvendig dokumentasjon tilpasset den enkelte kommune og til eier av oljeutskilleren.

Lær mer om dette ›

Dersom det gjelder flere tjenester, kryss ut de det gjelder
Ønsker du å sanere en oljetank?

Gå til en egen side for info og bestilling


Du kan når som helst endre dine preferanser for kommunikasjon. Mer info i vår personvernerklæring.
Tørr- og våtsuging​

Tømming av oljeutskillere

Olje regnes som farlig avfall, og skal tømmes minst en gang årlig, oftere ved behov.

Tømming av sandfang/kummer

Sandfang/kummer må jevnlig tømmes for jord, sand og grus (slam).

Tømming av fettutskillere

Fettutskilleren må tømmes jevnlig for å unngå at rør og avløp blir tett.

Tømming av septiktanker

Septiktanker må tømmes jevnlig for å unngå at kloakk lekker ut i naturen.

Sanering av oljetanker

Gamle oljetanker som ikke skal brukes til fossilfri oljefyring må saneres.

Oppsuging av tørre masser

Tørre masser (f.eks. stubbloftsleire, grus, pukk og subbus) kan både suges opp og blåses.

Blåsing av tørre masser

Tørre masser (f.eks. stubbloftsleire, grus, pukk og subbus) kan både suges opp og blåses.