Slik får du kontroll på tømming av fettutskilleren

Frityrolje og annet fett kan forårsake store problemer i det kommunale avløpsnettet dersom fettutskilleren ikke tømmes regelmessig.

Skjerpede krav til tømming av fettutskiller er allerede innført, og i 2021 intensiveres også kontrollene.

Overordnet krav om tømmehyppighet, fastsatt i NS EN 1825, pålegger tømming av fettutskilleren når 15 % av totalvolumet utgjør fett. Utover det, gjelder kommunale forskrifter for tømming. Siden tømmekravet kan variere med alt fra ingen krav om fast tømming til krav om tømming hver måned, er det viktig å sjekke hva som gjelder for din kommune. Informasjon om forskrifter for den enkelte kommune finner du på lovdata.no.

Dersom du ikke kan dokumentere tømming og rengjøring i tråd med det som er angitt i kommunens forskrifter, vanker det bøter. I tillegg kan du risikere at kommunen vil kreve å få dekket kostnader ved eventuelle skader på det kommunale avløpsnettet.

Det er derfor svært viktig å etablere gode tømmerutiner umiddelbart for å unngå bøter og erstatningsansvar. Men det er selvfølgelig også svært viktig sett i ett større bilde. Frityrolje hører ikke hjemme i naturen, og våre kommunale avløpsverk er ikke rustet for å håndtere denne typen utslipp. Fettavfall vil over tid danne sementlignende propper i rørene, med de
konsekvenser det medfører.

Overlat ansvaret til oss

IBKA har over 20 års erfaring med tømming av alle typer fettutskillere. Vi kan ta hele ansvaret for tømming, analysering og rapportering, og vi utfører alle oppdrag etter de krav som er angitt for den enkelte kommune. Dermed får du en tømmefrekvens basert på forskiftene i din kommune. Alt arbeid utføres i henhold til gjeldende krav og regler, og all aktivitet dokumenteres underveis.

Vi tømmer og rengjør med både kaldt og varmt vann. I tillegg tar vi flere prøver og analyser samt måler temperaturen på utløpsvannet. Både tømming og analyseresultater loggføres. Deretter leverer vi alt avfallet til godkjent avfallsmottak. På slutten av året sender vi en årsrapport til kommunen som angir både tømmefrekvens og analyseresultater.

IBKA er sertifisert med ISO 14001, 9001 og 18001.

Kontakt ossDu kan når som helst endre dine preferanser for kommunikasjon. Mer info i vår personvernerklæring.