Velg ditt språk:

Norsk Dansk English Svenska

ADR Transport

Bedrifter som samler inn og leverer farlig avfall skal også ha kompetanse på transport av avfallet til godkjent mottak.

Sjåføren som transporterer avfallet må også kunne vise frem skriftlig dokumentasjon på dette. Før det farlige avfallet transporteres til mottaket, skal emballasjen merkes med deklarasjonsskjemaets løpenummer, eventuelle faresedler og UN-nummer. En tekst som beskriver avfallet, skal også følge med. Emballasjen skal være tett. Er den væskefylt, bør den ikke fylles med mer enn cirka 90 prosent av totalt volum. 

IBKA garanterer forskriftsmessig håndtering av alt avfall. Vi har alle konsesjoner for håndtering av farlig avfall og kan utføre e-deklarering etter nærmere avtale. Vi har gode samarbeidspartnere, blant annet Norsk Spesialolje, hvor avfallet deponeres. Gode avtaler gjør det rimeligere å levere avfallet via oss, og som kunde kan du være sikker på at avfallet blir i varetatt på en trygg og sikker måte.

Dersom det gjelder flere tjenester, kryss ut de det gjelder
Ønsker du å sanere en oljetank?

Gå til en egen side for info og bestilling


Du kan når som helst endre dine preferanser for kommunikasjon. Mer info i vår personvernerklæring.
Avfallshåndtering

ADR Transport

Vi har nødvendig kompetanse på transport av farlig avfall til godkjent mottak.

Rådgivning

Stadig flere lover, forskrifter og reguleringer stiller krav til avfallshåndtering.

Avfallsminimering

Reduksjon av avfallsmengde sparer kunden for både transport og leveringskostander.

Olje- og kjemikalievern - beredskap ved uforutsette utslipp

Vi har deltatt aktivt ved en rekke større og mindre uforutsette utslipp.