Velg ditt språk:

Norsk Dansk English Svenska

Rådgivning

Stadig flere lover, forskrifter og reguleringer stiller krav til avfallshåndtering. I tillegg øker forventningene til bærekraftige løsninger gjennom hele prosessen frem til endelig avfallshåndtering.

Vi har dyktige rådgivere som deler sin kompetanse med deg. En av våre viktigste oppgaver er å delta aktivt i forbedringsprosesser hos våre kunder og dele vår erfaring og kunnskap. IBKA bidrar allerede tidlig i prosjektet og ser på alternativ håndtering av avfall for å spare transport og kostnader for kunden.

Dersom det gjelder flere tjenester, kryss ut de det gjelder
Ønsker du å sanere en oljetank?

Gå til en egen side for info og bestilling


Du kan når som helst endre dine preferanser for kommunikasjon. Mer info i vår personvernerklæring.
Avfallshåndtering

ADR Transport

Vi har nødvendig kompetanse på transport av farlig avfall til godkjent mottak.

Rådgivning

Stadig flere lover, forskrifter og reguleringer stiller krav til avfallshåndtering.

Avfallsminimering

Reduksjon av avfallsmengde sparer kunden for både transport og leveringskostander.

Olje- og kjemikalievern - beredskap ved uforutsette utslipp

Vi har deltatt aktivt ved en rekke større og mindre uforutsette utslipp.