Velg ditt språk:

Norsk Dansk English Svenska

Olje- og kjemikalievern - beredskap ved uforutsette utslipp

Vi har deltatt aktivt ved en rekke større og mindre uforutsette utslipp. Av større hendelser kan nevnes Rocknesforliset, Serverforliset, utslipp i Glomma i 2006, lekkasje i Oslofjordtunellen, Crete Cement Oslofjorden i 2008 og Full City-grunnstøtingen i 2009.

Ved uforutsette utslipp er det avgjørende å få koblet inn riktige personer så raskt som mulig. Vi har beredskapsplaner som blant annet inkluderer varsling, strakstiltak og sikring, løsningsvurdering, avfallsregnskap, valg av kortsiktige og langsiktige løsninger og rapportering.

Vi samarbeider med en rekke IUA-avdelinger (Interkommunale Utvalg for Akutt forurensning) ved uforutsette utslipp og hendelser. Derfor er olje- og kjemikalievern som regel også et lokalt arbeid som skjer i tett samarbeid med det enkelte UIA. Vi har et meget godt samarbeid med IUA i Telemark og har gjennom mange år vært deres samarbeidspartner på denne typen oppgaver.  

Dersom det gjelder flere tjenester, kryss ut de det gjelder
Ønsker du å sanere en oljetank?

Gå til en egen side for info og bestilling


Du kan når som helst endre dine preferanser for kommunikasjon. Mer info i vår personvernerklæring.
Avfallshåndtering

ADR Transport

Vi har nødvendig kompetanse på transport av farlig avfall til godkjent mottak.

Rådgivning

Stadig flere lover, forskrifter og reguleringer stiller krav til avfallshåndtering.

Avfallsminimering

Reduksjon av avfallsmengde sparer kunden for både transport og leveringskostander.

Olje- og kjemikalievern - beredskap ved uforutsette utslipp

Vi har deltatt aktivt ved en rekke større og mindre uforutsette utslipp.