Velg ditt språk:

Norsk Dansk English Svenska

Tøm oljeutskilleren ofte og unngå utslipp!

Oljeutskilleren sørger for at oljeavfall ikke kommer ut i avløpsnettet og videre ut i naturen, men jevnlig tømming og vedlikehold er svært viktig for å unngå utslipp av miljøgifter. Oljeavfall og slam som tømmes fra oljeutskilleren er klassifisert som farlig avfall og skal behandles etter strenge regler.

Bilverksteder, vaskehaller og andre virksomheter hvor det oppstår oljeavfall, er pålagt å ha godkjent oljeutskiller. Forurensningsloven stiller krav om at oljeutskilleren skal tømmes minimum én gang i året. For å være helt sikker på å unngå utslipp, bør den tømmes før tanken når 80 % av kapasiteten.

I tillegg til Forurensningsloven har kommunene egne forskrifter for tømming av oljeutskillere. De kommunale tømmekravene kan variere, og det er viktig å sjekke hva som gjelder for din kommune. Dersom man ikke kan dokumentere tømming og vedlikehold i tråd med forskriftene, vanker det bøter. I tillegg kan du risikere at kommunen vil kreve å få dekket kostnader ved miljøskader eller opprydning etter utslipp. Sjekk forskriftene for din kommune her

Over 20 års erfaring

IBKA har over 20 års erfaring med tømming og vedlikehold av oljeutskillere. Vi har like lang erfaring med av håndtering av farlig avfall, og vi leverer til egne sikre mottak som sørger for forskriftsmessig behandling. Oljeavfall og slam fra oljeutskilleren er klassifisert som farlig avfall og skal behandles etter egne regler. Les mer om farlig avfall i vår blogg.

Vi kan ta hele ansvaret for tømming, analysering og rapportering, og vi utfører alle oppdrag etter de krav som er angitt for den enkelte kommune. Vi tømmer og rengjør med vann, i tillegg til at vi tar flere analyser og måler temperaturen på utløpsvannet. Alle aktiviteter dokumenteres underveis. Med fullmakt fra deg som kunde, kan vi også deklarere avfallet for transport og levering til mottak for farlig avfall. Vi fyller også ut en tilstandsrapport for oljeutskilleren som sendes til kommunen. Prøver som tas underveis sendes til et laboratorium og analysesvarene får du sammen med fakturaen.

IBKA er sertifisert med ISO 14001, 9001 og 18001.

Vi kan ta hele ansvaret for tømming, analysering og rapportering, og vi utfører alle oppdrag etter de krav som er angitt for den enkelte kommune.

Har du gode rutiner for tømming av oljeutskilleren? Hvis ikke, ta kontakt med oss så finner vi en løsning som passer for din bedrift.Du kan når som helst endre dine preferanser for kommunikasjon. Mer info i vår personvernerklæring.