Velg ditt språk:

Norsk Dansk English Svenska

Privat og offentlig

Tjenester for privatkunder og det offentlige omfatter i hovedsak det kommunale vann- og avløpsnettet.

Disse tjenestene er noe av det vi er aller best på. Vi har god tilgang på utstyr og mange medarbeidere med god erfaring på denne typen jobber. 24-timers vaktordning gjør at vi er raskt på stedet og får ryddet opp.

Vi utfører spyling av rør, tømming og rengjøring av sandfang/kummer, sluk, gatesluk, pumpekummer, pumpestasjoner, septik og fettutskillere. Ved store nedbørsmengder er det ofte behov for å fjerne store vannmasser. I tillegg til sugebil, bruker vi store vannpumper så jobben kan gjøres raskt og effektivt.

IBKA har langsiktige avtaler med flere kommuner om utføring av tjenester, men privatkunder kan også ta kontakt med oss direkte når det oppstår problemer som ikke dekkes av kommunal infrastruktur. Et eksempel er tømming av septiktank for fritidsboliger.

Etter utført oppdrag holder vi også kontroll på hva som dekkes av kommunen, som en del av offentlig infrastruktur, og hva som må betales av privatpersoner. 

Tjenester