Velg ditt språk:

Norsk Dansk English Svenska

Blåsing av tørre masser

Materialer som kan blåses er grus, løs leca og tørt pulver, som for eksempel sement og kalk.

Våre biler kan blåse materialer med størrelse opp til 32 mm. Kapasiteten er 7 m3 per bil.
Fordelene med blåsing av tørre masser er mange. Blant annet:

  • Kommer til på steder der andre maskiner ikke kommer til.
  • Unngår spor etter store maskiner da bilen kan parkeres langt unna.
  • Kan erstatte manuelt arbeid i mange situasjoner.

IBKAs fortrinn over mindre aktører i markedet er mange års erfaring i kombinasjon med svært god tilgang på utstyr. Det gjør at vi har kapasitet til å ta både små og store oppdrag, og at vi kan være raskt på plass hos våre kunder. 

I tillegg til å blåse masser, kan vi også suge opp masser.

Vi kan mobilisere raskt og har dessuten en vaktordning som gjør at vi kan stille opp 24 timer i døgnet.

Dersom det gjelder flere tjenester, kryss ut de det gjelder
Ønsker du å sanere en oljetank?

Gå til en egen side for info og bestilling


Du kan når som helst endre dine preferanser for kommunikasjon. Mer info i vår personvernerklæring.
Tørr- og våtsuging​

Tømming av oljeutskillere

Olje regnes som farlig avfall, og skal tømmes minst en gang årlig, oftere ved behov.

Tømming av sandfang/kummer

Sandfang/kummer må jevnlig tømmes for jord, sand og grus (slam).

Tømming av fettutskillere

Fettutskilleren må tømmes jevnlig for å unngå at rør og avløp blir tett.

Tømming av septiktanker

Septiktanker må tømmes jevnlig for å unngå at kloakk lekker ut i naturen.

Sanering av oljetanker

Gamle oljetanker som ikke skal brukes til fossilfri oljefyring må saneres.

Oppsuging av tørre masser

Tørre masser (f.eks. stubbloftsleire, grus, pukk og subbus) kan både suges opp og blåses.

Blåsing av tørre masser

Tørre masser (f.eks. stubbloftsleire, grus, pukk og subbus) kan både suges opp og blåses.