Velg ditt språk:

Norsk Dansk English Svenska

Oppsuging av tørre masser

Vi fjerner masser som stubbloftsleire, grus, pukk eller subbus. 

Fordelene med å suge opp tørre masser:

  • Kommer til steder der gravemaskiner ikke gjør.
  • Unngår å sette spor etter store maskiner.
  • Minimerer støv. 

 IBKAs fortrinn over mindre aktører i markedet er mange års erfaring i kombinasjon med svært god tilgang på utstyr. Det gjør at vi har kapasitet til å ta både små og store oppdrag, og at vi kan være raskt på plass hos våre kunder. 

I tillegg til oppsuging og fjerning av tørre masser, kan vi også blåse masser. Her har vi både personell med lang erfaring og utstyr, som gjør at vi kan utføre denne typen tjenester i et helt annet omfang enn våre konkurrenter. 

Vi kan mobilisere raskt og har dessuten en vaktordning som gjør at vi kan stille opp 24 timer i døgnet.

Dersom det gjelder flere tjenester, kryss ut de det gjelder
Ønsker du å sanere en oljetank?

Gå til en egen side for info og bestilling


Du kan når som helst endre dine preferanser for kommunikasjon. Mer info i vår personvernerklæring.
Tørr- og våtsuging​

Tømming av oljeutskillere

Olje regnes som farlig avfall, og skal tømmes minst en gang årlig, oftere ved behov.

Tømming av sandfang/kummer

Sandfang/kummer må jevnlig tømmes for jord, sand og grus (slam).

Tømming av fettutskillere

Fettutskilleren må tømmes jevnlig for å unngå at rør og avløp blir tett.

Tømming av septiktanker

Septiktanker må tømmes jevnlig for å unngå at kloakk lekker ut i naturen.

Sanering av oljetanker

Gamle oljetanker som ikke skal brukes til fossilfri oljefyring må saneres.

Oppsuging av tørre masser

Tørre masser (f.eks. stubbloftsleire, grus, pukk og subbus) kan både suges opp og blåses.

Blåsing av tørre masser

Tørre masser (f.eks. stubbloftsleire, grus, pukk og subbus) kan både suges opp og blåses.