Velg ditt språk:

Norsk Dansk English Svenska

Katalysatorbytte

Skifte av katalysator- og absorbermasser i prosessanlegg er en krevende oppgave, men samtidig strengt nødvendig.

Ofte vil vi bruke en vakuumenhet for å suge ut massen. Da opprettholder vi et lukket system slik at samme atmosfære som vi tar ut kan kjøres inn i beholderen. Dermed blir det ingen endring på atmosfæren i beholderen. Massene som fjernes, pakkes i egnet emballasje. De pakkes i fat dersom det er reaktiv masse, men storsekk benyttes også.

Mange av stoffene reagerer med varmeutvikling i kontakt med oksygen, og det oppstår brannfare. For å unngå denne reaksjonen benyttes nitrogen inne i beholderen. Dette gjelder primært i petrokjemisk industri.

Ved endt oppdrag får kunden nøyaktig dokumentasjon på arbeidet som er utført, samtidig som man har et grunnlag for neste fylling. Ved å ta utgangpunkt i forrige fylling og gjøre en evaluering, kan man gjøre nødvendige justeringer ved neste katalysatorbytte.

IBKA tilbyr også nedstrømsløsninger for de ulike stoffene der det er ønskelig.

Dersom det gjelder flere tjenester, kryss ut de det gjelder
Ønsker du å sanere en oljetank?

Gå til en egen side for info og bestilling


Du kan når som helst endre dine preferanser for kommunikasjon. Mer info i vår personvernerklæring.
Industrirengjøring​

Ultrahøytrykk 1500-3000 bar

Rengjøring med ultrahøytrykk krever lite vann, hvilket betyr mindre avfallsmengder som skal renses og håndteres.

Rengjøring av varmevekslere

Varmeveksleren er en viktig komponent i de fleste industrielle prosesser.

Rengjøring av tårn og kolonner

Produksjonstårn og kolonner er vanlige produksjonsenheter på de fleste industrianlegg.

Rengjøring av forbrenningskjeler

I alle varmekraftverk kreves det både løpende og periodisk vedlikehold for å opprettholde en jevn og god produksjon.

Vedlikeholdsstans

Alle prosessanlegg trenger å gjennomføre periodisk vedlikehold der hele eller deler av produksjonen stanses.

Kjemisk rengjøring og sirkulasjonsrens

I alle anlegg hvor det benyttes vann, olje eller kjølevæske som varme eller kjølemedium, oppstår det over tid avleiringer.

Overflaterengjøring

Vår effektive rotorspyler, populært kalt gressklipperen, rengjør alle typer overflater raskt, enkelt og miljøvennlig.

Arbeid i lukkede rom og farlig atmosfærer

I enkelte lukkede enheter slik som tanker, kolonner og sisterner, vil det være behov manuell entring.

Katalysatorbytte

Skifte av katalysator- og absorbermasser i prosessanlegg er en krevende oppgave, men samtidig strengt nødvendig.

Rengjøring med tørris

Enkelte enheter og komponenter kan være krevende å rengjøre med vann eller kjemisk rens, for eksempel ved rengjøring av elektriske komponenter.

Tankrengjøring

Vi har opparbeidet høy kompetanse på tankrengjøring og betrakter oss nå som spesialister på området.

Avfallsbehandling

Vi transporterer bort og leverer på godkjente mottaksanlegg.