Velg ditt språk:

Norsk Dansk English Svenska

Tankrengjøring

I mange år har tankrengjøring vært en av IBKAs viktigste arbeidsområder. Vi har opparbeidet høy kompetanse og betrakter oss nå som spesialister på området.

Tankrengjøring er en aktivitet som innebærer både miljø- og sikkerhetsrisiko. Dette stiller strenge krav til kompetanse, planlegging og gjennomføring, slik at både mennesker og anlegg sikres i størst mulig grad.

Rengjøringsmetoder

Rengjøringsmetode velges etter hva som er hensiktsmessig i det enkelte prosjekt, og det er tett dialog mellom kunden og våre prosjektledere. Av sikkerhetsmessige hensyn foretrekker IBKA at rengjøringen skjer uten entring av personell. Vi har følgende måter å gjøre det på:

  • No Entry-rengjøring med sirkulasjonspumper
  • Spyling med fjernstyrte vannkanoner
  • Beltegående robot
  • 3D-spyling
  • Manuell rengjøring

Tankrengjøring uten entring (No Entry)

Tankrengjøring er en tjeneste som har vært forbundet med en viss fare siden den gir økt risiko for eksponering av kjemikalier og åpen vannstråle med høyt trykk. Mannskap har entret tanken og gjennomført høytrykksspyling iført pusteutstyr og beskyttelsesdrakter.

IBKA bruker en fjernstyrt rengjøringskanon, som er en sikker og miljøvennlig metode. Automatkanonen består av spyledyse, videokamera og flomlys. Enheten blir kontrollert og forsynt med energi fra en mobil spesialcontainer som er plassert i nærheten av tanken. Kanonen er hydraulisk drevet og kan rotere 180 grader horisontalt og vertikalt ved hjelp av en joystick. Videokameraet gir operatøren mulighet til å observere tanken innvendig, for dermed å kunne styre vannstrålen eller andre medier i rengjøringen.

Dersom det gjelder flere tjenester, kryss ut de det gjelder
Ønsker du å sanere en oljetank?

Gå til en egen side for info og bestilling


Du kan når som helst endre dine preferanser for kommunikasjon. Mer info i vår personvernerklæring.
Industrirengjøring​

Ultrahøytrykk 1500-3000 bar

Rengjøring med ultrahøytrykk krever lite vann, hvilket betyr mindre avfallsmengder som skal renses og håndteres.

Rengjøring av varmevekslere

Varmeveksleren er en viktig komponent i de fleste industrielle prosesser.

Rengjøring av tårn og kolonner

Produksjonstårn og kolonner er vanlige produksjonsenheter på de fleste industrianlegg.

Rengjøring av forbrenningskjeler

I alle varmekraftverk kreves det både løpende og periodisk vedlikehold for å opprettholde en jevn og god produksjon.

Vedlikeholdsstans

Alle prosessanlegg trenger å gjennomføre periodisk vedlikehold der hele eller deler av produksjonen stanses.

Kjemisk rengjøring og sirkulasjonsrens

I alle anlegg hvor det benyttes vann, olje eller kjølevæske som varme eller kjølemedium, oppstår det over tid avleiringer.

Overflaterengjøring

Vår effektive rotorspyler, populært kalt gressklipperen, rengjør alle typer overflater raskt, enkelt og miljøvennlig.

Arbeid i lukkede rom og farlig atmosfærer

I enkelte lukkede enheter slik som tanker, kolonner og sisterner, vil det være behov manuell entring.

Katalysatorbytte

Skifte av katalysator- og absorbermasser i prosessanlegg er en krevende oppgave, men samtidig strengt nødvendig.

Rengjøring med tørris

Enkelte enheter og komponenter kan være krevende å rengjøre med vann eller kjemisk rens, for eksempel ved rengjøring av elektriske komponenter.

Tankrengjøring

Vi har opparbeidet høy kompetanse på tankrengjøring og betrakter oss nå som spesialister på området.

Avfallsbehandling

Vi transporterer bort og leverer på godkjente mottaksanlegg.