Velg ditt språk:

Norsk Dansk English Svenska

Ultrahøytrykk 1500-3000 bar

Vann med pulserende ultrahøytrykk er en av de viktigste metodene vi har for overflatebehandling, metallskjæring og andre typer industriell rengjøring.

Selv de mest gjenstridige belegg og harde avleiringer i rørsystemer og tankanlegg må gi tapt for kraften i en vannstråle med ultrahøytrykk.

Ved overflaterengjøring på stål vil høyt trykk i kombinasjon med lite vann generere varme, som igjen gjør at vannet fordamper raskere. Dermed oppstår heller ikke den korrosjonen som vanligvis utløses av fuktighet.

Vi bruker også ultrahøytrykk ved metallskjæring, en mye sikrere metode, både for materiell og operatør, siden vi unngår varmeutvikling og andre ulemper som forbindes med skjæring med oxyacetylene.

Rengjøring med ultrahøytrykk krever lite vann. Gevinsten oppnår man i sluttfasen når det er mindre avfallsmengder som skal renses og håndteres.

Redusert nedetid

Med spesialdesignet og automatisert utstyr, et bredt utvalg av dyser og munnstykker og, ikke minst, lang erfaring, finner vi raskt den optimale rengjøringsmetoden for hvert enkelt oppdrag. Rengjøringen utføres både med høy presisjon og høyt fokus på sikkerhet. Både operatører og utstyr hos IBKA er mobile, og vi er raskt på plass hos kunden. For deg som oppdragsgiver betyr det én viktig ting: redusert nedetid.

Dersom det gjelder flere tjenester, kryss ut de det gjelder
Ønsker du å sanere en oljetank?

Gå til en egen side for info og bestilling


Du kan når som helst endre dine preferanser for kommunikasjon. Mer info i vår personvernerklæring.
Industrirengjøring

Ultrahøytrykk 1500-3000 bar

Rengjøring med ultrahøytrykk krever lite vann, hvilket betyr mindre avfallsmengder som skal renses og håndteres.

Rengjøring av varmevekslere

Varmeveksleren er en viktig komponent i de fleste industrielle prosesser.

Rengjøring av tårn og kolonner

Produksjonstårn og kolonner er vanlige produksjonsenheter på de fleste industrianlegg.

Rengjøring av forbrenningskjeler

I alle varmekraftverk kreves det både løpende og periodisk vedlikehold for å opprettholde en jevn og god produksjon.

Vedlikeholdsstans

Alle prosessanlegg trenger å gjennomføre periodisk vedlikehold der hele eller deler av produksjonen stanses.

Kjemisk rengjøring og sirkulasjonsrens

I alle anlegg hvor det benyttes vann, olje eller kjølevæske som varme eller kjølemedium, oppstår det over tid avleiringer.

Overflaterengjøring

Vår effektive rotorspyler, populært kalt gressklipperen, rengjør alle typer overflater raskt, enkelt og miljøvennlig.

Arbeid i lukkede rom og farlig atmosfærer

I enkelte lukkede enheter slik som tanker, kolonner og sisterner, vil det være behov manuell entring.

Katalysatorbytte

Skifte av katalysator- og absorbermasser i prosessanlegg er en krevende oppgave, men samtidig strengt nødvendig.

Rengjøring med tørris

Enkelte enheter og komponenter kan være krevende å rengjøre med vann eller kjemisk rens, for eksempel ved rengjøring av elektriske komponenter.

Tankrengjøring

Vi har opparbeidet høy kompetanse på tankrengjøring og betrakter oss nå som spesialister på området.

Avfallsbehandling

Vi transporterer bort og leverer på godkjente mottaksanlegg.