Velg ditt språk:

Norsk Dansk English Svenska

Rengjøring av varmevekslere

Varmeveksleren er en viktig komponent i de fleste industrielle prosesser.

Som en komponent uten bevegelige deler, blir den ofte betraktet som utstyr hvor vedlikehold ikke er nødvendig. Imidlertid er det svært viktig at varmevekslere renses og vedlikeholdes på lik linje som med annet utstyr.

Regelmessig forebyggende vedlikehold er avgjørende for å sikre effektiv produksjon og kontinuitet i systemet. Det vil videre bidra til å unngå feil og nedetid på utstyret.

Det er betydelige beløp å spare på å holde utstyret rent, effektivt og driftssikkert. IBKA rengjør varmevekslere både i prosessanlegg og på vaskeplass. Vi kan tilby både rengjøring med høytrykk og sirkulasjonsvask med kjemikalier, eller en kombinasjon av begge, alt etter hva som er optimalt ved det enkelte anlegg.

Dersom det gjelder flere tjenester, kryss ut de det gjelder
Ønsker du å sanere en oljetank?

Gå til en egen side for info og bestilling


Du kan når som helst endre dine preferanser for kommunikasjon. Mer info i vår personvernerklæring.
Industrirengjøring​

Ultrahøytrykk 1500-3000 bar

Rengjøring med ultrahøytrykk krever lite vann, hvilket betyr mindre avfallsmengder som skal renses og håndteres.

Rengjøring av varmevekslere

Varmeveksleren er en viktig komponent i de fleste industrielle prosesser.

Rengjøring av tårn og kolonner

Produksjonstårn og kolonner er vanlige produksjonsenheter på de fleste industrianlegg.

Rengjøring av forbrenningskjeler

I alle varmekraftverk kreves det både løpende og periodisk vedlikehold for å opprettholde en jevn og god produksjon.

Vedlikeholdsstans

Alle prosessanlegg trenger å gjennomføre periodisk vedlikehold der hele eller deler av produksjonen stanses.

Kjemisk rengjøring og sirkulasjonsrens

I alle anlegg hvor det benyttes vann, olje eller kjølevæske som varme eller kjølemedium, oppstår det over tid avleiringer.

Overflaterengjøring

Vår effektive rotorspyler, populært kalt gressklipperen, rengjør alle typer overflater raskt, enkelt og miljøvennlig.

Arbeid i lukkede rom og farlig atmosfærer

I enkelte lukkede enheter slik som tanker, kolonner og sisterner, vil det være behov manuell entring.

Katalysatorbytte

Skifte av katalysator- og absorbermasser i prosessanlegg er en krevende oppgave, men samtidig strengt nødvendig.

Rengjøring med tørris

Enkelte enheter og komponenter kan være krevende å rengjøre med vann eller kjemisk rens, for eksempel ved rengjøring av elektriske komponenter.

Tankrengjøring

Vi har opparbeidet høy kompetanse på tankrengjøring og betrakter oss nå som spesialister på området.

Avfallsbehandling

Vi transporterer bort og leverer på godkjente mottaksanlegg.