Velg ditt språk:

Norsk Dansk English

Varmevekslere

IBKA rengjør alle former for røroppbyggede enheter innenfor raffinerier, kraftverk, kraft/varmeverker og alle former for prosessutstyr hos industrivirksomheter.

Med vårt høytrykksanlegg, hot-wateranlegg, spesialutviklede dysesortiment, spesialverktøy, manipulatorer og robotoppbygninger til de forskjellige oppgaver, kan oppgavene løses med en høy kvalitet i avrensningsgrad og med stor effektivitet og sikkerhet i arbeidsfasen.

IBKA har stor erfaring i planlegging og prosjektstyring av større rengjøringsoppgaver, f.eks. i forbindelse med shut-downs hvor - ferdig arbeid til riktig tid - er nøkkelordet.

IBKA kan også tilby rengjøring av varmevekslere i lukkede containere - mobil vaskeplass.

For optimal yteevne

Varmeveksleren er en lydløs unit på mange industrianlegg. Det er ingen bevegelige deler og de blir derfor ofte betraktet som utstyr det ikke er nødvendig å vedlikeholde, men varmevekslere skal renses og vedlikeholdes på lik linje som med annet utstyr. Selv om vedlikeholdsutgiftene er relativt lave i forhold til kjøleaggregater og pumper, skal serviceterminene overholdes. Regelmessig forebyggende vedlikehold er avgjørende for å sikre produksjon og systemets oppetid, og vil bidra til å unngå feil og nedetid på utstyret.

Å utføre service på utstyr som ikke er vedlikeholdt koster ofte mer - mens det derimot er tusenvis av kroner å spare på å holde utstyret rent, effektivt og driftssikkert.

Uten regelmessig forebyggende vedlikehold kan et system bli utsatt for biofilmforurensing og smuss, eller skall av kalk og mineraler. Dette kan føre til et uplanlagt og dyrt driftsstopp.Du kan når som helst endre dine preferanser for kommunikasjon. Mer info i vår personvernerklæring.