Velg ditt språk:

Norsk Dansk English

Supersuger

IBKAs tørr/våt støvsugere - såkalte supersugere - kan brukes der spesialhjelp er nødvendig. Vi tilbyr denne tjenesten på alle områder innen industri og byggesektoren. Spesiell erfaring har vi fra raffinerier, tankanlegg, kraftverk, siloer, næringsmiddelfabrikker og renseanlegg for kloakkvann, fylling og utgravningsoppgaver, skip og havneanlegg, etc.

IBKAs supersugere kan settes inn der det er behov for spesiell kapasitet; i industrien, byggesektoren, raffinerier, tankanlegg, kraftverk, siloer, kloakk og vannbehandlingsanlegg, skip og havneanlegg. Supersugerne kan suge/flytte faste og flytende produkter opp til 200 meter fra arbeidsstedet, og deres ekstreme suge-/blåsekapasitet kan flytte materialer som for eksempel; sement, sand, knust stein, kull, aske, isolasjonsprodukter, reaktor- og katalysatormasse, olje, slam, etc.Du kan når som helst endre dine preferanser for kommunikasjon. Mer info i vår personvernerklæring.