Velg ditt språk:

Norsk Dansk English Svenska

 

 

Bransjer

Siste fra nyheter:

IBKAs medvirkning i "Livet på veien"

05.04.2023Mimmi Åsten
I siste episode av Livet På Veien får vi innblikk i hvordan vår operatør Stian håndterer boreslammet på et av Skanskas prosjekter på Sollihøgda. Med sin kombibil laster Stian opp, transportert og levert boreslam til renseanlegg som med moderne teknologi presser boreslammet til filterkaker som kan leveres på godkjent deponi.

Siste fra IBKA-bloggen:

Tette eller frosne rør?

11.02.2021Administrator
Hvorvidt rørene er tette eller om de har fryst er ikke lett å avgjøre selv. Rør kan gå tette av utallige årsaker, men at rørene fryser skjer oftest ved kraftige temperaturendringer. Enten ved at det går fra mildvær til kulde, men det skjer like ofte ved overgang fra kulde til mildvær. Rør som inneholder væske, typisk vannrør og avløpsrør er de rørene i huset som står i fare for å fryse i kuldeperioder.

Følg oss på Facebook: