Velg ditt språk:

Norsk Dansk English Svenska

Aktuelt

IBKAs medvirkning i "Livet på veien"

05.04.2023Mimmi Åsten
I siste episode av Livet På Veien får vi innblikk i hvordan vår operatør Stian håndterer boreslammet på et av Skanskas prosjekter på Sollihøgda. Med sin kombibil laster Stian opp, transportert og levert boreslam til renseanlegg som med moderne teknologi presser boreslammet til filterkaker som kan leveres på godkjent deponi.

Fusjon mellom NG Høyvatek og IBKA Norge AS

30.09.2022Administrator
Fra 01.10.22 fusjonerer NG Høyvatek med IBKA Norge AS. IBKA Norge AS og NG Høyvatek er begge eid av Norsk Gjenvinning-konsernet, begge selskapene leverer tjenester innenfor vann- og avløp, inspeksjoner, håndtering av flytende farlig avfall og annen industriell rengjøring.

En grunnpilar forlater IBKA etter 53 år

25.11.2020Administrator
Terje bakke (69) har brukt hele sitt yrkesaktive liv IBKA, eller ja kjært barn har hatt mange navn gjennom årene siden den spede begynnelsen på slutten av 60 tallet. Den gangen het det Karlsen og sønner. Det var de som kjøpte inn den aller første sugebilen, som den gang var en traktor med henger. Etterspørselen var stor, og da de investerte i den første "ordentlige" sugebilen var det Terje som fikk ansvar for den. Sammen la de grunnlaget for hva som i dag er IBKA.  

IBKA bistår med oppsuging av brannvann

24.11.2020Administrator
Da det oppstod brann hos Stena Recycling mandag 23. november i 17:00-tiden ble IBKA bedt om å sikre at slukkevannet ikke havnet i fjorden.

Nyvunnet kontrakt med Porsgrunn kommune

12.05.2020Administrator
IBKA Norge har nylig sikret seg en kontrakt med Porsgrunn kommune på transport og innsamling av slam.

IBKA er i høy beredskap i forbindelse med Koronarisiko

16.03.2020Truls Vad Fjeldberg
IBKA er i høy beredskap i forbindelse med Koronarisiko, og for tiden arbeider vi med full kapasitet.

Norsk Gjenvinning-konsernet samler offshoretjenester og øker kraften i Kristiansund

21.01.2020Truls Vad Fjeldberg
Norsk Gjenvinning-konsernet har besluttet å overføre IBKAs Offshore-avdeling i Kristiansund til Norsk Gjenvinning.

Operatør farlig avfall og næringsavfall

21.01.2020Frode Aass
IBKA Norge AS avd. Mongstad, søker operatør til vårt mottaksanlegg for farlig avfall og næringsavfall.

IBKA sentral i bergingsarbeidet til Fregatten KNM Helge Ingstad

05.09.2019Tore Kaastein
Det ble brukt over 3,6 km lenser til å fange opp olje og drivstoff – for å sikre dyreliv og natur i området etter ulykken – mottaket av lenser til vask eller destruksjon har IBKA hatt ansvaret for.

IBKA Norge AS investerer i Mortens Rørinspeksjon AS

28.09.2018Frode Aass
Sommeren 2018 ble eierne bak Mortens Rørinspeksjon AS (MRI), og representanter fra IBKA Norge AS, et heleid selskap i Norsk Gjenvinning-konsernet, enige om et spennende og fremtidsrettet samarbeid.

IBKA med spesialoppdrag for Molde Brannvesen

28.08.2018Administrator
Fredag 24. august veltet en semitrailer på Fursetfjellet mellom Kristiansund og Molde.

Økende aktivitet på Mongstad

20.06.2018Frode Aass
IBKA og NG sitt anlegg på Mongstad Base fylles gradvis opp med ulike typer aktiviteter.

Nye nettsider lansert

14.06.2018Frode Aass
IBKA i Danmark og Storbritannia med nytt og friskt utseende på oppgraderte websider.

Jon Volden går til IBKA

30.05.2018Frode Aass
Vi styrker organisasjonen med ny leder for avfall og miljø.

Ny driftsleder på Mongstad Base

30.05.2018Administrator
IBKA har åpnet 22 mål stort anlegg på Norges største oljebase.

Kontrakt med RIR IKS

25.05.2018Frode Aass
IBKA Norge avd Kristiansund har nylig sikret seg en kontrakt med RIR IKS på innsamling av farlig avfall fra gjenvinningsstasjoner. 

New Country Manager in Denmark

16.04.2018Frode Aass
Henrik Lorentsen Bøgeskov has from the 1st of April taken up a position as Country manager at IBKA A/S Denmark.

Norsk Gjenvinning Industri har skiftet navn til IBKA Norge AS

22.03.2018Frode Aass
Fra nyttår ble alle industri- og offshoretjenester i NG-konsernet samlet under IBKA-navnet.